با محکوم شدن بابک زنجانی به اعدام خیال همدستان پنهان راحت شد

به گزارش کلمه، بابک زنجانی که بی سابقه ترین فساد مالی تاریخ ایران به نام او ثبت شده، آنگونه که امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. آن هم در حالی که افشاگری او درباره همدستان پنهان، حتی آشکارتر از مه آفرید امیرخسروی بود؛ همدستانی که همچنان در حاشیه امن قرار دارند. مه آفرید امیرخسروی که پیش از این رکورددار مفاسد مالی آشکار و اظهارشده بود، بیست و یک ماه و اندی پیش، در شرایطی اعدام شد که هنوز ۷۲ ساعت از نامه افشاگرانه وی به رهبری نگذشته بود. وکیل متهم ردیف اول اختلاس …