ببینید | لحظه غافلگیری جالب سارقان خودرو توسط مالک؛ کوبیدن سنگ بر کمر دزد از پشت‌بام

تصاویر ضبط شده از لحظه غافلگیری جالب سارقان خودرو توسط مالک را ببینید. منبع: خبرفوری