بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن سال نو

توضیح ندارد