بدافزار جدید OS X اطلاعات شما را گروگان می گیرد!

انصافا باید گفت اپل به خوبی توانسته سیستم عامل OS X خود را در مقابل ویروس و بدافزارهای مخرب ایمن نگه دارد، اما از طرف دیگر خرابکاران اینترنتی نیز دست روی دست نگذا شته اند، از قرار معلوم کاربران OS X با باج افزار جدیدی روبرو هستند که اطلاعات کاربر را گروگان می گیرد.