بدعت جدید در جریان تصویب بودجه ۹۵ شهرداری/حقانی از چمران شکایت کرد

محمد حقانی عضو اصلاح طلب شورای شهر و باتجربه ترین عضو شورای چهارم در مدیریت شهری در نامه ای سرگشاده به فرماندار تهران از تخلفات صورت گرفته ضمن تصویب بودجه ۹۵ توسط هیئت رئیسه و یکی دو نفر از اعضای بانفوذ شورای شهر پرده برداری و طرح شکایت کرده است.