برای کودکان و نوجوانان با زبان هنر اقدام مؤثر فرهنگی صورت گیرد

مدیر بزرگ‌ترین ناشر بین‌المللی تولید کتاب‌های توحیدی کودکان می‌گوید اگر برای قشر کودک و نوجوان اقدام مؤثر انجام ندهیم،‌ از فطرت خداطلب خود دور می‌مانند.