برجام تحریم های سیاسی را هم شکست

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن بعد از ۳۸ سال به ایران تاکید کرد: برجام تحریم سیاسی تحمیلی سال های گذشته را شکسته است و امیدواریم با سفر شینزو آبه به تهران تاثیر بسزایی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود.