برجام مثل آفتاب تابان است اما یکی می گوید شب است

رییس جمهور با بیان اینکه ما مجلس تابع دولت را نمی خواهیم، اظهار داشت: سال ۹۴ سالی تاریخی برای ملت ایران است. وی همچنین گفت: ما در سرمایه گذاری خارجی با ۱۰۲ شرکت خارجی صحبت کرده ایم؛ همه چیز آشکار است. برجام یک مثل آفتاب تابان است، یکی می گوید شب است. اما باید چشم ها را باز کرد و مسائل را دید.