برخورد با 310 صفحه تروریستی در شبکه های اجتماعی

رییس پلیس فتا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه جرائم اینترنتی از افزایش ۲۴ درصدی جرائم در مقایسه با سال گذشته در این حوزه خبر داد و گفت: متأسفانه در حوزه مزاحمت های اینترنتی ۱۹۰ درصد و در انتشار فیلم های خصوصی نیز شاهد افزایش ۹۰ درصدی جرم بوده ایم.
سردار سیدکمال هادیانفردر این نشست گزارشی از عملکرد
پلیس فتا ارائه و عنوان کرد در حال حاضر پلیس فتا در 124 شهر و مرکز استان مستقر بوده و در 12 مرکز استان نیز آزمایشگاه های ادله دیجیتال در حوز …