برخی از بیداری جامعه می ترسند / خیلی ها نا امید بودند، اما مردم با فریاد سکوت رأی، اعتدال را برگزیدند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش برای افزایش آگاهی و بیان حقایق، خواسته اصلی نظام و دلسوزان نظام است و تنها کسانی از اطلاع رسانی اصحاب انواع رسانه ناراحت می شوند که از بیداری و هوشیاری جامعه می ترسند.