برد پهپاد مشهور ایرانی از موشک های بالستیکمان بیشتر شد+عکس

نسل جدید شاهد، همچون “فطرس» دارای سامانه ارتباط با ماهواره و همچون “حماسه»، دارای رادار بوده و همچنین، “مسافت سنج» و “نشانه گذاری» لیزری روی آن نصب شده که از این سامانه ها می توان برای قفل کردن روی اهداف توسط جنگ افزارهای هدایت لیزری استفاده کرد که تحولی مهم در رزم پهپادها محسوب می شود.