بررسی ابعاد آتش بس در سوریه / هرگونه تحول سیاسی در سوریه باید به خواست مردم انجام شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی آخرین وضعیت سوریه در کمیسیون متبوعش با حضور معاون وزیر خبر داد