بررسی تعرفه های درمان سال 95 طی دو هفته آینده

مدیرکل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه به احتمال زیاد شصت و دومین جلسه شورای عالی بیمه تا پایان سال تشکیل می شود، گفت: سرانه و تعرفه های درمان سال 95 در دستور کار این جلسه قرار دارد.