برنامه ولوو برای سرمایه گذاری در ایران در دوران پسابرجام

مدیر عامل گروه خودروسازی ولوو با اشاره به جلسه با وزیر صنعت برای حضور دوباره در بازار ایران، از برنامه این شرکت برای سرمایه گذاری در ایران در دوران پسابرجام خبر داد.