برنامه پرسپولیسی ها تا مصاف با صبا

سرویس ورزشی پایتخت ؛ سرخپوشان پس از بازی امروز، صبح فردا از ساعت 10:30 در ورزشگاه درفشی فر حاضر می شوند تا تمرین خود را از ساعت 11 آغاز کنند. پس از آن، سه جلسه تمرین بعدی سرخپوشان در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی انجام می شود.
تمرین روز سه شنبه از ساعت 16 و تمرین چهارشنبه ساعت 11 خواهد بود. سرخپوشان روز پنجشنبه ابتدا از ساعت 12 در هتل المپیک حاضر می شوند و ناهار را کنار هم صرف خواهند کرد سپس یک جلسه فنی خواهند داشت و ساعت 15 برای آخرین تمرین پیش از بازی با صبا در زمین شماره دو حاضر می شوند. ساعت 17 ه …