برنج قهوه ای سالم تر است یا برنج سفید؟

برخی از متخصصین تغذیه معتقدند تمام مواد غذایی سفید رنگ مانند برنج سفید، سیب زمینی، نان سفید و غیره مضر هستند. فکر می کنید این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟