برندگان و بازندگان نوسانات قیمت نفت

کاهش دنباله دار قیمت نفت به سطوحی که طی بیش از 10 سال گذشته مشاهده نشده، یک دلیل عمده برای نگرانی سرمایه گذاران و ناپایداری بازار نفت در هفته های اخیر بوده است. نظرات فعالان بازار همیشه یک محرک مهم برای قیمت های بازار بورس بوده و این امر همچنین هنگام ارزیابی تاثیر کاهش قیمت نفت روی بازار های زیست محیطی صدق می کند.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از پایگاه خبری ان بی سی، این یک تصویر پیچیده و یک شکاف اطلاعاتی قابل توجه است که یک ناهماهنگی قابل توجهی بین نظرات و واقعیت ها به وجود آورده است. برای …