برپایی نمایشگاه گروهی عکس« نگاه اول » در نیشابور

نمایشگاه عکس گروهی دانش آموزان نیشابوری با عنوان” نگاه اول » در محل اداره آموزش و پرورش نیشابور برپا گردید.
موسی الرضا دستجردی مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش نیشابور اظهار کرد: راستای ارایه خلاقیت های تصویری دانش آمزان هنرمند عزیز که دل به دریچه دوربین شان سپرده و سعی دارند ناب ترین تصاویر را با چشم شیشه ای دوربین هایشان ثبت کنند و با عنایت به اقبال دانش آمزان عکاس نیشابوری از هنر عکاسی نمایشگاه عکس گروهی” نگاه اول » در نیشابور برپا گردید.
وی گفت : در نمایشگاه عکس گروهی” نگاه اول » 40 قطعه عکس رنگ …