برگزاری اجلاس جهانی بین المجالس در پایان اسفند ۹۴

دبیر کل بین المجالس از طرف جمهوری اسلامی ایران گفت: ۱۰ نمایده از هیات ایرانی در ۲۸ اسفند در صدو سی وچهارمین اجلاس جهانی بین المجالس که رد کشور زامبیابرگزار می شودف حاضر خواهند شد.