برگزاری نخستین همایش «کودکان؛ سلامت روان و دنیای مجازی»

نخستین همایش “کودکان؛ سلامت روان و دنیای مجازی» به همت جمعیت حمایت از کودکان در معرض آسیب رستاک در تبریز برگزار می شود.