برگزاری نشست هم‌اندیشی سالانه روساو نواب رییس امور بانوان کمیته های متناظر با مسوولان ورزش چوگو

نشست هم‌اندیشی سالانه روساو نواب رییس امور بانوان کمیته های متناظر با مسوولان ورزش چوگو برگزار شد.