برگزاری ۱۰ پنل تخصصی در زمینه اقتصاد مقاومتی

کمیته علمی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی از دانشگاهیان و متخصصان علاقمند به حوزه اقتصاد مقاومتی دعوت می کند در پنل های تخصصی این کنگره شرکت کنند.