بریدن سر یک دختر بچه برای انتقام از پوتین +عکس

یک پرستار ازبک در اقدامی وحشیانه و برای “انتقام از رئیس جمهور روسیه،” سر یک دختر بچه روس را از بدن جدا کرد.