بزرگترین فروشگاه زنجیره ای آلمان سرمایه گذاری در ایران را بررسی می کند

چکیده: نشریه اقتصادی “ویرتشافتس ووخه» خبر داد که “مترو» بزرگترین فروشگاه زنجیره ای آلمان که چهارمین فروشگاه بزرگ در سطح جهانی است، سرمایه گذاری در ایران را بررسی می کند.