بزرگ ترین ترمینال شناور نفت ایران به فروش می رسد

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره از برگزاری مزایده فروش پایانه سورنا به عنوان بزرگترین پایانه شناور نفتی ایران خبر داد و گفت: قیمت کارشناسی فروش با برگزاری مزایده تعیین خواهد شد.