بسازوبفروشی چقدر گران شده است؟

رویداد24 – ساخت وساز در تهران چقدر هزینه دارد و فعالان این عرصه برای فکر کردن به این چنین سرمایه گذاری ای باید از چه قیمت هایی مطلع باشند؟ شش فعال حوزه ساخت وساز با پاسخ به این سوال ها توضیح می دهند که هزینه ساخت وساز چقدر تغییر کرده است؟
بسیاری از مالکان املاک قدیمی که در عرف بازار مسکن از آنها تعبیر به املاک کلنگی می شود، وسوسه می شوند که به اشکال مختلف اعم از سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت در ساخت و… واحد مسکونی قدیمی خود را به تعداد بیشتری از واحدهای نوساز تبدیل و از این محل سود کسب کنند. البته در …