بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت فراهم شد

به گزارش ایسکانیوز به نقل از سازمان خصوصی سازی، علی اشرف عبدالله پوری حسینی،گفت: زمان و چگونگی خرید و فروش این سهام نیز به نظر دولت و مجلس بستگی دارد که امیدواریم بر اساس پیش بینی ها از نیمه دوم سال آینده آزادسازی سهام عدالت به تدریج عملی شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون شرکت های گروه یک باید تا پایان سال 89 و شرکت های گروه دو تا پایان سال 93 واگذار می شد، گفت: به دلایل مختلف از جمله نامناسب بودن شرایط اقتصادی و نیز بورس، واگذاری ها در سال 94 تمدید شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه ای …