بعد از خانه تکانی ماست بخورید

به گزارش شفاآنلاین ،بر اساس آخرین یافته های پزشکی، مصرف ماست بعد از خانه تکانی، میکروب های حاصل از گرد و خاک را از بین می برد.