بمب خبری باشگاه پرسپولیس به بیرون درز کرد/ خبری خوش برای قرمزها

علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در سکوت خبری قرارداد برانکو را برای یک فصل دیگر تمدید کرده است.