بمب فتح الله زاده در زمین پرسپولیس

خبرآنلاین: 8 پرسپولیسی و تنها یک استقلالی ؛ این وضع آبی ها در تیم منتخب بعد از انقلاب است که مردم در نظرسنجی 90 آن را انتخاب کردند اما علی فتح ا… زاده مدیرعامل سابق استقلال این انتخاب را قبول ندارد.
* تیم منتخب مردم در نظرسنجی 90 کامل شد و استقلالی ها 8 تایی شدند.
(خنده) چطور مگه؟
* از 11 نفر، 8 نفر پرسپولیسی هستند و فقط یک نفر استقلالی.
می خواستند 8 تایی شدن شان را جلوی ما جبران کنند. ما 8 تا توپ درون دروازه شان کرده ایم. به نظر من این تیمی که انتخاب شده، یک تیم احساسی است. البته من برای همه …