بنگاه های شرط بندی شانس دوم شدن اتلتیکو را بیش از رئال می دانند

مرجع خبری رئال مادرید : در فاصله ده هفته به پایان لالیگا بنگاه های شرط بندی حتی شدن دوم شدن اتلتیکو را هم بیش از رئال می دانند.
بنگاه های شرط بندی شانس دوم شدن اتلتیکو را 1 به 1.29 می دانند و شانس رئال را 1 به 3.50.