بنگر: از محمد ایرانپوریان معذرت می خواهم

به گزارش ورزش 11، یکی از سوژه های اصلی و پر سر و صدای بازی پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز، درگیری محسن بنگر و سینا عشوری بود.
کاپیتان پرسپولیس تکلی روی پای محمد ایرانپوریان زد تا رفیق صمیمی این یکی یعنی سینا عشوری به خشم بیاید و…
پس از اتمام بازی، محسن بنگر در مصاحبه با خبرورزشی گفت: “برای تراکتور متأسفم که گنده اش سینا عشوری است!»
در پی این مصاحبه، سینا عشوی هم در گفت وگو با یکی از سایت های خبری افتخارات فوتبالی اش را به رخ کشید و جواب داد:
“همه افتخارات فوتبالی بنگر را من هم به دست …