بهره مالکانه معادن تعدیل شود / زمینه حفظ ارزش پول ملی فراهم شود

نایب رئیس خانه معدن با انتقاد از رشد ناچیز بودجه اکتشافات معدنی در بودجه خواستار تعدیل بهره مالکانه معادن در بودجه سال آینده شد و افزود: بخش معدن در بودجه 95با موانع و مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها افزایش بهره مالکانه و حقوق معادن از بهره برداران است که با توجه به دشواری هایی که درحال حاضر تولیدکنندگان بخش معدنی با آن مواجه هستند شرایط تولید را برای این بخش از اقتصاد کشور دشوارتر خواهد کرد.