بهره گیری از سازمان های مردم نهاد رویکرد دولت است

مادستان

تویسرکان- خبرنگار همدان پیام: بهره گیری حداکثری از سازمان ها و تشکل های مردم نهاد مهمترین رویکرد دولت یازدهم در حوزه ساماندهی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است.
فرماندار تویسرکان در آیین روز درختکاری که در دانشگاه پیام نور برگزار شد، گفت: بی شک دولت با امکانات و نیروهای انسانی محدود، امکان انجام همه امور مربوط به بخش های منابع طبیعی و محیط زیست را ندارد. حبیب مومیوند افزود: در چنین شرایطی استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل ها و سمن های مردمی و علاقه مندان به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی …