به دلیل تعارض با اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه کاملاً رد شد

با وجود تلاشهای دولت برای گرفتن مصوبه برنامه ششم توسعه، این لایحه به دلیل تعارض جدی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، و اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی جمعیت از جانب نمایندگان مجلس تصویب نشد.