بوی تعفن شدید مانع امداد رسانی اورژانس + تصاویر (18+)

شفاآنلاین>اجتماعی>حوادث پزشکی >عصر روز یکشنبه و در ساعت 18 فردی با مرکز ارتباطات اورژانس 115 مازندران تماس گرفت و شرح حال یک بیمار را به همکاران ارتباطات داد.