بکارگیری 500 هزار نیرو و 30 بالگرد در طرح نوروزی

جانشین فرمانده ناجا در سخنانی صریح از کیفیت خودروهای داخلی و نبود رقابت در صنعت خودروسازی انتقاد کرد.