بیانیه تشکل های مردمی جهان عرب در حمایت از مقاومت لبنان

گروه ها و تشکل ها و شخصیت های عربی با محکوم کردن تصمیم اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در توصیف حزب الله به عنوان یک گروه تروریستی، حمایت کامل خود را از حزب الله در مقابله با دشمن صهیونیستی و طرح سلطه گری آمریکا اعلام کردند.
به گزارش تحلیل ایران ، شورای همکاری خلیج فارس که کاملاً تحت سیطره و همچون عروسک خیمه شب بازی آل سعود شده، تحت فشارهای این رژیم و در راستای توطئه هدفمند این رژیم علیه محور مقاومت، مهمترین بازوی آن یعنی حزب الله را هدف قرار داد و در بزرگترین خوش خدمتی به رژیم اشغالگر قدس، …