بیانیه هیأت مدیره باشگاه خونه به خونه مازندران پس از تساوی مقابل خیبر خرم آباد

پس از تساوی خانگی خونه به خونه در مقابل خیبر اعضای هیات مدیره این تیم در اطلاعیه ای از مردم شهر بابل و استان مازندران عذرخواهی کردند.