بیت آشور در تیم جدیدش هم 90 دقیقه بازی کرد

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ایران در آغاز فصل جدید لیگ حرفه ای آمریکا، در تیم جدیدش هم 90 دقیقه بازی کرد و پیروز شد.