بی انصافی بانک مسکن در پرداخت وام ۱۶۰ میلیونی

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به این که وام ۱۶۰ میلیون تومانی تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: بانک مسکن در پرداخت وام ۱۶۰ میلیونی بی انصافی می کند.