تاثیر ماست در پیشگیری از فشار خون بالا

صدای صنعت -متخصصان تغذیه و سلامت می گویند: زنانی که در هفته پنج وعده یا بیشتر ماست مصرف می کنند کمتر در معرض ابتلا به فشار خون بالا هستند.
در این مطالعه که روی صدها هزار نفر انجام گرفته، مشخص شد مصرف ماست می تواند خطر ابتلا به فشار خون بالا را تا یک پنجم کاهش دهد.
همچنین متخصصان مشاهده کردند تاثیر مثبت ناشی از مصرف پنج وعده ماست در هفته زمانی بیشتر می شود که افراد در کنار آن مقدار زیادی میوه، سبزی و خشکبار در وعده های غذایی خود بگنجانند.
به گفته متخصصان دانشکده پزشکی دانشگاه بوستون، همچنین …