تازه ترین آمار حمله هکرها به سایت های دولتی و غیر دولتی

نصر: در سال جاری 69 هزار و 729 حمله هکری به کشور انجام شد که از این مقدار989 مورد به سایت های دولتی و مابقی به سایت های غیردولتی بوده است.