تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

شفا آنلاین>اجتماعی>وزیر آموزش و پرورش از تامین اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خبر داد.