تاکنون شکایتی در رابطه با مصوبه جدید جرائم رانندگی به دیوان عدالت اداری ارائه نشده است

توضیح ندارد