تاکید العبادی بر لزوم از بین بردن ریشه های فساد

نخست وزیر عراق با بیان اینکه فساد ریشه ها و سردسته هایی دارد، بر لزوم انقلاب علیه فساد و مفسدان در عراق تاکید کرد.

به گزارش تحلیل ایران ، “حیدر العبادی” روز دوشنبه در بیانیه ای که به دنبال نشست وی در شورای عالی مبارزه با فساد عراق با حضور جمعی از قضات این کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت همکاری میان مسئولان قوای مقننه، مجریه و قضاییه در زمینه مبارزه با فساد، بر لزوم رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد در عراق تاکید کرد و گفت که سردسته های اصلی فساد باید شناسایی و مجازات شوند.

به گزارش …