تبریک جالب رحمتی به طارمی

متا ورزش- در نظرسنجی برنامه نود مهدی طارمی بالاتر از رحمتی و سایر بازیکنان مرد سال فوتبال ایران شد و سید مهدی رحمتی به تبریک گفت.