تبعیض در حق اولاد؛فقط برای کارگران و بازنشستگان «بودجه» نیست

ایلنا نوشت:طرح دولت برای افزایش حق اولاد و عائله‌مندیِ قضات و هیات علمی‌ها، به تنهایی نشان می‌دهد که ادعای نداشتن بودجه به هیچ وجه شامل یکسری گروه‌های خاص نمی‌شود.