تجاوز وحشیانه و ضرب و شتم زن توریست + تصاویر

یک فرد ۳۳ ساله مراکشی در یک حمله وحشیانه به یک خانم توریست اهل بریتانیا او را به شدت زخمی کرده و مورد تجاوز قرار داد.