تجلیل روحانی از سیدمحمد خاتمی در زادگاهش

روحانی با اشاره به نمایندگان استان یزد در مجلس خبرگان رهبری، در سال های نخست پیروزی انقلاب اظهار کرد: در دورانی که من در مجلس حضور داشتم بزرگانی مثل شهید سید رضا پاک نژاد و برادر عزیز من سید محمد خاتمی از اردکان در مجلس حضور داشتند. ایران قهرمان خدمتگزاران خود و آنهایی که برای عظمت ایران تلاش کردند را هیچگاه فراموش نخواهد کرد و هیچ کس هم نمی تواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کردند را فراموش کنند.